Search Istorie

ue_romania 2.png
LEGĂTURI

council-europe.jpg

euroclio.jpg
Welcome
Username:

Password:


Remember me

[ ]
victorg, Saturday 21 January 2012 - 18:17:30 // comment: 0


clio-muse.jpg
Ne face plăcere să inaugurăm un nou site al profesorilor de istorie din Municipiul Bucureşti. Datorită unor probleme tehnice, vechiul site nu mai funcţionează.

Sperăm că noul site va constitui un instrument de lucru preţios pentru colegii profesori de istorie.
MODIFICARE LOCAŢIE DESFĂŞURARE ETAPA PE SECTORUL 4 OLIMPIADA DE ISTORIE
victorg, Wednesday 18 November 2015 - 20:13:59 // comment: 0


Etapa pe sectorul 4 a Olimpiadei de Istorie se va desfăşura în ziua de sâmbăta 30 ianuarie 2016 la Colegiul Naţional "Mihai Eminescu" şi NU la Colegiul Naţional "Gheorghe Şincai", cum a fost anunţat anterior. 


CONCURSURI ȘCOLARE
victorg, Wednesday 18 November 2015 - 19:48:54 // comment: 0


OLIMPIADA DE ISTORIE
pdf_ico.gif Metodologie-cadru de organizare şi desfăşurare a competiţiilor şcolare
pdf_ico.gif Regulamentul specific privind organizarea și desfăşurarea Olimpiadei de Istorie în anul şcolar 2015-2016
pdf_ico.gif Programa pentru Olimpiada de Istorie 2015-2016

pdf_ico.gif Precizări privind etapele Olimpiadei de istorie 2015-2016

Faza pe școală a Olimpiadei de Istorie se va desfăşura pe data de 9 decembrie 2015, orele 10-13 la nivelul fiecărei unităţi de învăţământ
.
Subiectele vor fi elaborate la nivelul I.S.M.B. şi vor fi transmise prin sistemul electronic la nivelul unităţii de învăţământ în ziua susţinerii probei.


CONCURSUL NAȚIONAL "MEMORIA HOLOCAUSTULUI"
pdf_ico.gif Regulamentul Concursului Național "Memoria Holocausutului"

pdf_ico.gif Bibliografia Concursului Național "Memoria Holocausutului"BACALAUREAT 2016
victorg, Wednesday 18 November 2015 - 19:16:31 // comment: 0ACŢIUNE METODICO-ŞTIINŢIFICĂ
victorg, Wednesday 04 November 2015 - 08:49:42 // comment: 0În ziua de 18 noiembrie 2015, ora 9.15, are loc la Colegiul Național "Matei Basarab", București, sector 3, acțiunea metodică și științifică a profesorilor de istorie din Municipiuol București.


Lucrări de evaluare semestrială (teze) în anul şcolar 2015 – 2016
victorg, Monday 02 November 2015 - 10:24:14 // comment: 0CONCURSURI ŞCOLARE LA ISTORIE, ANUL ŞCOLAR 2015 - 2016
victorg, Friday 23 October 2015 - 18:34:08 // comment: 0


Olimpiada Naţională de Istorie

Faza pe şcoală: luna decembrie 2015 – perioada 3-16 decembrie 2015
Faza locală (sector): 30 ianuarie 2016
  • sector 1 Colegiul Tehnic "Media"
  • sector 2 Colegiul Național "Cantemir Vodă"
  • sector 3 Colegiul Tehnic "Anghel Saligny"
  • sector 4 Colegiul Național "Mihai Eminescu"
  • sector 5 Școala Gimnazială "I.Gh. Duca"
  • sector 6 Liceul "Tudor Vladimirescu"
Faza judeţeană/municipiului Bucureşti: 12 martie 2016 Colegiul Național "I.L.Caragiale"
Faza naţională: Brăila, 18-22 aprilie 2016

Sesiunea de referate şi comunicări ştiinţifice ale elevilor de liceu la istorie
Faza judeţeană/municipiului Bucureşti: Liceul Teoretic "Jean Monnet", 18 mai 2015
Faza naţională: Galați, 19-22 iulie 2016

Memoria Holocaustului
Faza judeţeană/municipiului Bucureşti: 25 mai 2016, Colegiul Național "Matei Basarab"
Faza națională – 28-31 iulie 2016, București

Cultură şi civilizaţie românească
Faza judeţeană/municipiului Bucureşti: 25 martie 2016, Colegiul Național "Matei Basarab"
Faza naţională: 27-30 mai 2016, Suceava

Istorie şi societate în dimensiune virtuală
Faza judeţeană/municipiului Bucureşti: 17 februarie 2016, Colegiul Național "I.L.Caragiale"
Nu se organizează faza națională
DIRECŢII DE URMAT ÎN PLANUL ACTIVITĂŢII METODICE ÎN ANUL ȘCOLAR 2015-2016
victorg, Friday 23 October 2015 - 18:08:55 // comment: 0


1. Lectura obligatorie la clasă (surse istorice)
La toate clasele la care se predă istoria, în fiecare ora de istorie, este obligatoriu ca să se facă lectură – prin utilizarea  a cel puţin două surse istorice:
  • Se citesc cu elevii;
  • Se analizează cu elevii.
2. Utilizarea insistentă a metodelor active ale predării istoriei şi ale gândirii critice;
3. Diversificarea absolută a formelor / instrumentelor/ tipurilor de itemi de evaluare;
4. Cunoaşterea documentelor şcolare – Planurile – cadru şi programele şcolare în vigoare;
5. Pregătirea de specialitate şi metodică - interasistenţe, colaborarea la nivelul catedrelor e fundamentală;
6. Formarea cadrelor didactice în vederea abordării interdisciplinare a lecţiilor de istorie.   


EXPOZIȚIA "MISTERELE GRECIE ANTICE"
victorg, Wednesday 30 September 2015 - 20:45:54 // comment: 0


poster Misterele Greciei Antice 2015.jpgÎn continuarea expoziţiei privind Egiptul Antic, în perioada 10 octombrie - 29 decembrie 2015, la Biblioteca Naţională a României, Blvd Unirii Nr. 22, sălile Scriptorium, Pergament şi respectiv, Papirus va funcţiona expoziţia interactivă MISTERELE GRECIEI ANTICE.  Expoziţia cuprinde prezentări şi explicaţii ale monumentelor istorice, personajelor şi obiceiurilor epocii, aspecte ale vieţii cotidiene.
Expoziția șe adresează profesorilor de istorie care predau la clasele a V-a şi a IX-a. În zilele de 10-11 octombrie 2015 profesorii de istorie, alături de elevi, pot vizita în mod gratuit expoziţia.
Pentru alte detalii şi programări, persoana de contact este Dna Andreea Filip, tel. 0727551708, email – andreea@emagic.ro.
Concurs de eseuri
victorg, Wednesday 30 September 2015 - 20:43:15 // comment: 0GRADE DIDACTICE
victorg, Wednesday 30 September 2015 - 20:38:26 // comment: 0Structura anului școlar 2015-2016
victorg, Wednesday 30 September 2015 - 20:37:05 // comment: 0CONSFĂTUIRI
victorg, Wednesday 02 September 2015 - 20:17:58 // comment: 0


Bine aţi revenit la şcoală !  
Consfătuirea cadrelor didactice, specialitatea ISTORIE, din Municipiul Bucureşti se desfăşoară în ziua de miercuri, 16 septembrie 2015, ora 9.15 la Colegiul Naţional Gheorghe Lazăr, Bucureşti, sectorul 5. 


FESTIVITATE DE PREMIERE
victorg, Saturday 13 June 2015 - 08:03:37 // comment: 0


Festivitatea de premiere a elevilor și cadrelor didactice, care au obținut rezultate deosebite la concursurile școlare cu tematică istorică din anul școlar 2014-2015, va  avea loc în ziua de miercuri, 17 iunie 2015, ora 9.15 la Liceul Teoretic Jean Monnet, Bucuresti, sectorul 1.


CONCURS DE ESEURI
victorg, Saturday 13 June 2015 - 08:01:55 // comment: 0


În perioada 5-8 septembrie 2015, Asociaţia pentru Promovarea Culturii şi Responsabilizare Civică în parteneriat cu Institutul pentru Investigarea Crimelor Comunismului şi Memoria Exilului Românesc şi Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti organizează proiectul educaţional Turul închisorilor comuniste.
Proiectul Turul închisorilor comuniste, adresat elevilor de liceu din Municipiul Bucureşti, constă într-o excursie având ca scop vizitarea celor mai reprezentative închisori din sistemul concentraţionar românesc al perioadei comuniste. Vor fi vizitate închisorile de la Piteşti, Aiud, Gherla, Sighet, Râmnicu Sărat şi Jilava. Transportul, cazarea şi masa elevilor participanţi vor fi asigurate de organizatori pe tot parcursul excursiei. La sfârşitul excursiei elevii şi profesorii coordonatori vor primi diplome de participare. În vederea participării, vor fi selectaţi 25 de elevi din Municipiul Bucureşti printr-un concurs de eseuri.
Tema eseului este „Pentru ce aş merge la închisoare? La ce ideal nu aş renunţa chiar dacă mi-aş pierde libertatea”.
Elevii vor trimite eseurile pe adresa de e-mail contact@apcrc.ro până pe data de 1 iulie 2015. În e-mail se vor preciza numele şi prenumele elevului, liceul de provenienţă, clasa, numele profesorului coordonator. Rezultatele selecţiei vor fi comunicate participanţilor în data de 10 iulie 2015.


Go to page  [1] 2 3 ... 9 10 11