Search Istorie

ue_romania 2.png
LEGĂTURI

council-europe.jpg

euroclio.jpg
Welcome
Username:

Password:


Remember me

[ ]
CONCURSURI ŞCOLARE CU TEMATICĂ ISTORICĂ

ANUL ȘCOLAR 2015-2016

pdf_ico.gif Metodologie-cadru de organizare şi desfăşurare a competiţiilor şcolare 
(Anexa 1 la Ordinul M.E.C.T. nr. 3035/10.01.2012 privind aprobarea Metodologiei – cadru de organizare și desfășurare a competițiilor școlare și a Regulamentului de organizare a activităților cuprinse în calendarul activităților educative, școlare și extrașcolare)


OLIMPIADA NAŢIONALĂ DE ISTORIE

pdf_ico.gif Precizări privind etapele Olimpiadei de istorie 2015-2016

pdf_ico.gif Regulamentul specific privind organizarea și desfăşurarea Olimpiadei de Istorie în anul şcolar 2015-2016
pdf_ico.gif Programa pentru Olimpiada de Istorie 2015-2016

Faza pe școală a Olimpiadei de Istorie se va desfăşura pe data de 9 decembrie 2015, orele 10-13 la nivelul fiecărei unităţi de învăţământ. Subiectele vor fi elaborate la nivelul I.S.M.B. şi vor fi transmise prin sistemul electronic la nivelul unităţii de învăţământ în ziua susţinerii probei.

Faza locală (sector): 30 ianuarie 2016

 • sector 1 Colegiul Tehnic "Media"
 • sector 2 Colegiul Național "Cantemir Vodă"
 • sector 3 Colegiul Tehnic "Anghel Saligny"
 • sector 4 Colegiul Național "Mihai Eminescu"*
 • sector 5 Școala Gimnazială "I.Gh. Duca"
 • sector 6 Liceul "Tudor Vladimirescu"
* Etapa pe sectorul 4 a Olimpiadei de Istorie se va desfăşura în ziua de sâmbăta 30 ianuarie 2016 la Colegiul Naţional "Mihai Eminescu" şi NU la Colegiul Naţional "Gheorghe Şincai", cum a fost anunţat anterior. 
pdf_ico.gif Precizări privind etapa pe sector a Olimpiadei de istorie 2016


Faza judeţeană/municipiului Bucureşti: 12 martie 2016 Colegiul Național "I.L.Caragiale"

Faza naţională: Brăila, 18-22 aprilie 2016


SESIUNEA DE REFERATE ŞI COMUNICĂRI ŞTIINŢIFICE ALE ELEVILOR DE LICEU LA ISTORIE
* istorie, liceu

pdf_ico.gif Regulament specific de organizare şi desfăşurare a Sesiunii de referate şi comunicări ştiinţifice ale elevilor din învăţământul liceal, la disciplina Istorie

 • Faza judeţeană/municipiului Bucureşti: Liceul Teoretic "Jean Monnet", 18 mai 2015
 • Faza naţională: Galați, 19-22 iulie 2016

Tematica sesiunii:
 • Secţiunea ISTORIA ROMÂNILOR: Intrarea României în Primul Război Mondial
 • Secţiunea ISTORIA UNIVERSALĂ: accent sporit pe tematica Primului Război Mondial. Evenimentele din anii 1916-1918 

CONCURSUL NAȚIONAL "MEMORIA HOLOCAUSTULUI"

* istorie, gimnaziu

pdf_ico.gif Regulamentul Concursului Național "Memoria Holocausutului"
pdf_ico.gif Bibliografia Concursului Național "Memoria Holocausutului"
 • Faza judeţeană/municipiului Bucureşti: 25 mai 2016, Colegiul Național "Matei Basarab"
 • Faza națională – 28-31 iulie 2016, București

ISTORIE ŞI SOCIETATE ÎN DIMENSIUNE VIRTUALĂ
* istorie, liceu

pdf_ico.gif Regulamentul de organizare şi desfăşurare a concursului naţional "Istorie şi societate în dimensiune virtuală"
 • Faza judeţeană/municipiului Bucureşti: 17 februarie 2016, Colegiul Național "I.L.Caragiale"
 • Nu se organizează faza națională

CULTURĂ ŞI CIVILIZAŢIE ÎN ROMÂNIA
* istorie, liceu
pdf_ico.gif Regulament specific privind organizarea şi desfăşurarea Concursului  Interdisciplinar "Cultură si civilizaţie în România"
 • Faza judeţeană/municipiului Bucureşti: 25 martie 2016, Colegiul Național "Matei Basarab"
 • Faza naţională: 27-30 mai 2016, Suceava