clio-muse.jpg
Search Istorie

ue_romania 2.png
LEGĂTURI

council-europe.jpg

euroclio.jpg
Welcome
Username:

Password:


Remember me

[ ]
CONCURSURI ŞCOLARE CU TEMATICĂ ISTORICĂ

ANUL ȘCOLAR 2017-2018

OLIMPIADA NAŢIONALĂ DE ISTORIE

pdf_ico.gif Programa pentru Olimpiada de istorie 2016-2017

Faza pe școală: 6 decembrie 2017

Faza locală (sector):
 • sector 1:
 • sector 2:
 • sector 3: 
 • sector 4:
 • sector 5: 
 • sector 6:

Faza judeţeană/municipiului Bucureşti:


Faza naţională:


------------------------------------------------------------------------------
ANUL ȘCOLAR 2016-2017
pdf_ico.gif Metodologie-cadru de organizare şi desfăşurare a competiţiilor şcolare (Anexa 1 la Ordinul M.E.C.T. nr. 3035/10.01.2012 privind aprobarea Metodologiei – cadru de organizare și desfășurare a competițiilor școlare și a Regulamentului de organizare a activităților cuprinse în calendarul activităților educative, școlare și extrașcolare)
SESIUNEA DE REFERATE ŞI COMUNICĂRI ŞTIINŢIFICE ALE ELEVILOR DE LICEU LA ISTORIE
* istorie, liceu

pdf_ico.gif Regulament specific de organizare şi desfăşurare a Sesiunii de referate şi comunicări ştiinţifice ale elevilor din învăţământul liceal, la disciplina Istorie

 • Faza judeţeană/municipiului Bucureşti: Colegiul Naţional "gheorghe Lazăr", 30 martie 2017
 • Faza naţională: Focşani, 24-27 iulie 2017


CONCURSUL NAȚIONAL "MEMORIA HOLOCAUSTULUI"

* istorie, gimnaziu

pdf_ico.gif Regulamentul Concursului Național "Memoria Holocausutului"
pdf_ico.gif Bibliografia Concursului Național "Memoria Holocausutului"
 • Faza judeţeană/municipiului Bucureşti: 24 mai 2017, Colegiul Național "Matei Basarab"
 • Faza națională nu se organizează în anul școlar 2016‐2017

ISTORIE ŞI SOCIETATE ÎN DIMENSIUNE VIRTUALĂ
* istorie, liceu

pdf_ico.gif Regulamentul de organizare şi desfăşurare a concursului naţional "Istorie şi societate în dimensiune virtuală"
 • Faza judeţeană/municipiului Bucureşti: 22 februarie 2017, Colegiul Național "I.L. Caragiale"
 • Faza națională: 4-7 martie 2017, Ploieşti

CULTURĂ ŞI CIVILIZAŢIE ÎN ROMÂNIA
* istorie, liceu
pdf_ico.gif Regulament specific privind organizarea şi desfăşurarea Concursului  Interdisciplinar "Cultură si civilizaţie în România"
 • Faza judeţeană/municipiului Bucureşti: 17 martie 2017, Colegiul Național "Matei Basarab"
 • Faza naţională: 13-16 mai 2016, Râmnicu Vâlcea

pdf_ico.gif Concursul Național "Călător prin istorie" (gimnaziu, clasele V-VIII)
pdf_ico.gif Concursul "România şi Primul Război Mondial" (gimnaziu şi liceu)